Selasa, 05 April 2011

DETEKTIF BERIMAN

Untuk lebih menghijaukan SDN Tenggulunan, dan membuat nyaman serta bersih hatinya maka kali ini Kepala Sekolah SDN Tenggulunan membuat TIM DETEKTIF BERIMAN. Tim detektif beriman ini diambil dari anggota yang ikut IPTEK yang diadakan setiap kamis, dimana anggota IPTEK adalah mereka yang memiliki peringkat di kelas no 1-5 dan berada di kelas 4 & 5 saja. Anggota IPTEK yang otomatis menjadi detektif beriman adalah 37 anak.

Tugas dari detektif beriman adalah :

1. Mencatat mereka yang melanggar peraturan sekolah dan melakukan hukuman yang telah disepakati. Peraturan yang ditegakkan kali ini adalah :
a. Berkata-kata kotor (istigfar 100 x )
b. Berkelahi (istigfar 100 x )
c. Membuang sampah sembarang (istigfar 33 x )
d. Berpakaian tidak rapi (istigfar 33 x )

2. Melaporkan ke Koordinator harian apabila ada siswa yang melanggar tetapi tidak melakukan hukuman (istigfar).

Siswa yang melanggar dan tidak melakukan hukumannya, maka akan dipanggil guru yang bertugas dan diberi hukuman 3 kali lipatnya. SDN Tenggulunan berharap dengan adanya Detektif Beriman sekolah menjadi lebih Bersih dan Memiliki Iman yang baik. Untuk membedakan antara siswa dan detektif beriman adalah PIN, Pena gantung + buku saku


Tidak ada komentar:

SDN TENGGULUNAN Alamat : Tenggulunan No. 499 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo E-mail : sdntenggulunan @gmail.com Sdntenggulunan @yahoo.co.id

Entri Populer

NOMOR INDUK POKOK
PESAN SEKOLAH